UU Vejleder

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

UU Vejleder

 

Iqra Privatskole har en vejleder tilknyttet, som hedder:

 

Faten Al-Subaihi

 

 

 

 

 

 

 

Titel

UU-vejleder

 

Telefon: 2629 9643

Email: fas@buf.kk.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning København (UU København) er en serviceinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Denne vejleder unge i København mellem 13 og 25 år om uddannelse. Deres mission er, at alle københavnske unge efter grundskolen vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Ovenstående sikrer de ved blandt andet at:

 

vejlede individuelt, kollektivt og opsøgende

planlægge introduktionsforløb, brobygningskurser og praktik

udarbejde uddannelsesplaner sammen med de unge

lave uddannelsesparathedsvurderinger

visitere til særlige tilbud

 

Man kan læse mere om UU vejledning på linket:

http://www.uu.kk.dk/