Pædagogik

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

Pædagogik

 

Specialundervisning

Der GIVES specialundervisning i dansk til elever der af forskellige årsager IKKE får tilstrækkelig udbytte af undervisningen i klassen. Eleverne indstilles til specialundervisning af faglæreren efter aftale med hjemmet. Støtteundervisning gives i dansk, matematik og arabisk.

 

Faglighed

Vi som skole er ansvarlige for alle elever samt deres faglighed. Der kan derfor om nødvendigt forekomme flytninger af elever fra den ene klasse til en anden. Dette kan være i form af oprykning grundet elevens stærke faglighed, som nedrykning hvis eleven er svag eller lignende.

 

Tale og høre pædagog

IQRA Privatskole har en FAST tilknyttet tale/høre-pædagog. Både forældre, sundhedsplejerske, og skolens lærere kan tage initiativ til en UNDERSØGELSEhos skolens tale/høre-pædagog.

 

Pædagogisk konsulent

Som pædagogisk konsulent kommer jeg generelt til at arbejde for at højne både børns og voksnes trivsel på skolen. Mere konkret vil jeg koncentrere mig om at:

  • løse evt. konflikter og PROBLEMER børn og børn samt børn og voksne imellem,
  • rådgive om konfliktløsning,
  • vejlede ledelsen og lærerne om pædagogiske og psykologiske indfaldsvinkler på børn, udvikling, skolearbejde og organisation.
  • Jeg SKAL være til stede for både børn og voksne på skolen, støtte dem og tage mig tid til at forstå og hjælpe til at løse diverse sociale vanskeligheder på BEDSTE vis. Især gælder det sager, som underviserne ikke har tid til at tage sig af.

 

Mit arbejde SKAL helst foregå i tæt samarbejde med jer som forældre. Derfor vil jeg her opfordre jer til at opsøge mig, hvis I som forældre har nogle bekymringer, klager mht. jeres barns trivsel eller ideer om, hvordan vi kan få Iqra skole til at være en bedre skole for jeres barn/børn.

 

I er meget velkommen til at kontakte mig på skolen i skoletiden.

Telefon: 35 31 41 96.

E-mail: amina@mail2abc.com