Pædagogik

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

Pædagogik

 

Specialundervisning

Der GIVES specialundervisning i dansk til elever der af forskellige årsager IKKE får tilstrækkelig udbytte af undervisningen i klassen. Eleverne indstilles til specialundervisning af faglæreren efter aftale med hjemmet. Støtteundervisning gives i dansk, matematik og arabisk.

 

Faglighed

Vi som skole er ansvarlige for alle elever samt deres faglighed. Der kan derfor om nødvendigt forekomme flytninger af elever fra den ene klasse til en anden. Dette kan være i form af oprykning grundet elevens stærke faglighed, som nedrykning hvis eleven er svag eller lignende.

 

Tale og høre pædagog

IQRA Privatskole har en FAST tilknyttet tale/høre-pædagog. Både forældre, sundhedsplejerske, og skolens lærere kan tage initiativ til en UNDERSØGELSEhos skolens tale/høre-pædagog.