Fag

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

Fag vi underviser i

 

Børneudviklingscenter.

 

Iqra Privatskole er stolt af at være førende inden for tidlig barndomsuddannelse. Vores Uddannelsesafdeling har med succes udviklet en forskningsbaseret pensum, der er designet omkring kritiske tidlige læringsstandarder. Vi tilbyder et rigt læringsmiljø for alle børn. Vores programmer fokuserer på hele barnet om at lægge fundamentale byggesten til en livslang kærlighed til læring. Du vil se, at vi styrker krop og sind for børn i alle udviklingsstadier.

 

 

Den fagopdelte undervisning i 1. – 9. klasse består af obligatoriske fag og valgfag.

 

Skolens fag er opdelt i obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag er opdelt i fag/fagblokkene: Dansk, matematik, humanistiske fag (sprogfag og kulturfag), naturfagene og praktiske/musiske fag.

 

Undervisningen i de obligatoriske fag skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer.

 

Skolen tilbyder valgfag fra 7. – 9. klasse. Enkelte valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for.

 

Nedenfor kan du læse om de enkelte fag og valgfag.

 

Nedenstående er de fag vi tilbyder på Iqra privatskole. I alle fag følger vi fællesmål, med undtagelse for religion og arabisk der har deres egne læseplaner.

 

Klik her for at gå til fællesmål

 

Arabisk

Dansk

Matematik

Engelsk

Religion

Historie

Natur / Teknik

Musik

Idræt

Billedkunst

Fransk

Madkundskab

Biologi

Geografi

Fysik / Kemi

Samfundsfag

 

*Skolen er fritaget for afgangsprøver i historie og religion.