Indmeldelse

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

Indmeldelse

 

Indmeldelse sker på skolens kontor. Eleverne vil blive testet, mundtligt og skriftligt i dansk, arabisk og matematik i perioden fra marts til maj måned - husk at indskrive dit barn i god tid på venteliste.

 

Et væsentligt krav er at børn i børnehaveklassen SKAL være fyldt 6 år inden 31. december i det år

de begynder i skolen og at de kan tale og forstå dansk.

 

Skolen kræver at alle forældre tilmelder sig betalingsservice.

 

Betaling af depositum: DKK 1.000

 

Betaling af indmeldelsesgebyr DKK 100

 

Udmeldelse

 

Udmeldelse sker til skolens kontor, hvor man samtidig meddeler, hvilken skole barnet overflyttes til. Hermed vil man få udleveret et flyttebevis til den nye skole.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt og med 3 måneders varsel.

 

Skolepenge

Skolepenge betales i 12 måneder og udgør følgende beløb:

 

1 barn - 1100 kr.

 

2 børn - 1950 kr.

 

3 børn - 2675 kr.

 

4 børn - 3170 kr.

 

5 børn - 3575 kr.