Skolekreds

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

 

Iqra Privatskoles Skolekreds

 

Hvorfor skal man have en skolekreds?

Iqra Privatskole har – som de fleste private skoler – valgt at anvende almindeligt anerkendte standardvedtægter. Vedtægterne indeholder derfor en bestemmelse om etablering af en skolekreds.

Meningen med at have en skolekreds er at tilføre ekstra ressourcer og kompetencer til skolen.

 

 

Hvad forstås ved en skolekreds?

Det er den kreds af mennesker, der er enige i skolens idegrundlag, og som har lyst til og interesse for at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en slags ekstra opbakning til skolen. Disse mennesker kan for eksempel være:

-Nuværende forældre på skolen

-Tidligere forældre på skolen

-Andre der har lyst til at bidrage med deres kompetencer og ressourcer

 

En skole må ikke være afhængig af midler fra skolekredsen, men udelukkende af statstilskud og forældrebetaling! En skolekreds er ikke en økonomisk støtteforening!

 

 

Hvad kræver det at blive medlem i skolekredsen?

Alle forældre til børn på skolen er automatisk medlemmer af skolekredsen.

Alle øvrigt interesserede kan anmode om et medlemskab, ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten til bestyrelsen@iqraskole.dk Desuden vedhæftes en beskrivelse af motivationen bag deres ønske, om at være medlem af netop Iqra Privatskoles skolekreds. Medlemskab kræver bestyrelsens godkendelse. Der opkræves et årligt medlemskontingent på kr. 200.

 

 

Er det ikke skolens bestyrelse, der bestemmer?

Jo, for de er valgt af forældrekredsen – dvs. udelukkende af forældre til børn på skolen. Skolens bestyrelse er den overordnede ledelse, og består af mindst 3 forældrevalgte personer fra forældrekredsen og højst 2 forældrevalgte personer fra skolekredsen.

 

Skolekredsens medlemmer kan hjælpe og rådgive bestyrelsen, men kan ikke selv træffe beslutninger. Medlemmerne kan deltage i generalforsamlingen, men har ingen stemmeret. De kan opstille til bestyrelsen, men det er forældrene alene, der vælger bestyrelsen.

 

Tryk her for Tilmeldingsblanketten.