Indmeldelse

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

Indmeldelse

 

Indmeldelse sker på skolens kontor. Medbring udfyldt ansøgningsskema. Ansøgningsskema kan downloades i højre side af skærmen. Eleverne vil blive testet, mundtligt og skriftligt i dansk, arabisk og matematik i perioden fra marts til maj måned - husk at indskrive dit barn i god tid på venteliste.

 

Et væsentligt krav er at børn i børnehaveklassen SKAL være fyldt 6 år inden 31. december i det år de begynder i skolen og at de kan tale og forstå dansk og arabisk.

 

Skolen kræver at alle forældre tilmelder sig betalingsservice.

 

Betaling af depositum: DKK 1.000

 

Betaling af indemeldelsesgebyr DKK 100

 

Udmeldelse

 

Udmeldelse sker til skolens kontor, hvor man samtidig meddeler, hvilken skole barnet overflyttes til. Hermed vil man få udleveret et flyttebevis til den nye skole.

 

Udmeldelse SKAL ske skriftligt og med 3 måneders varsel. Hvis dette krav ikke opfyldes SKAL man betale for 3 måneders skolepenge.

 

Skolepenge

Skolepenge betales i 12 måneder og udgør følgende beløb:

 

1 barn - 875 kr.

 

2 børn - 1500 kr.

 

3 børn - 2000 kr.

 

4 børn - 2270 kr.

 

5 børn - 2450 kr.