Trivsel

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

 

Trivsel

Undervisningsministeriet har i samarbejde med en række eksperter udviklet fire differentierede indikatorer for trivsel samt en samlet trivselsindikator for eleverne i 4.-9. klasse:

 

  • Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • Faglig trivsel - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte.
  • Ro og orden - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

 

 

Iqra Privatskole arbejder systematisk med trivsel, og griber ind, før det går galt. Trivsel er en indarbejdet kultur blandt medarbejderne, og for hver årgang er der trivselsmål, som lærere og elever skal arbejde med. Det kan være at forstå konflikttrappen eller skabe fortrolighed gennem massage.

 

Iqra Privatskole lægger vægt på faglighed, engagement og ansvar. Eleverne føler, at læreren har en betydning for dem.

 

 

Trivselsundersøgelse 2 - 3 klasse

 

Trivselsundersøgelse 4 - 9 klasse