Bestyrelsen

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

Skolens bestyrelse og vedtægter

 

Skolebestyrelsen er et samarbejdsorgan, hvor både forældre, elever og skolens personale er repræsenteret. Det er her, forældrene i fællesskab med skolens ledelse, medarbejdere og elever udvikler skolen.

 

Det enkelte barns trivsel på skolen er naturligvis afhængig af klassen, kammeraterne, og hvordan det i det daglige går i skolen. Men skolebestyrelsen har indflydelse på en række overordnede forhold, der har stor betydning for elevernes skolegang.

 

Skolens forældre er engagerede og har en stor interesse i at være med til at udvikle skolen, så eleverne trives og lærer mest muligt.

 

Skolens forældre er pionerer og spiller en vigtig rolle i arbejdet med at realisere nye tiltag på skolen. En ny skoledag, hvor elevernes læring er i centrum, og hvor nye tiltag som læringsmål, flere timer, mere bevægelse i skoledagen, åben skole og et styrket forældresamarbejde skal gøre skolen endnu bedre.

 

Bestyrelsen sætter mål og retning for skolens arbejde hvorved det sikres, at alle elever trives og bliver så dygtige, som de kan. Uanset om de er fagligt stærke eller har brug for et fagligt løfte; og uanset hvilken baggrund de har.

Formand

Abdullah Muhammad Abu-Lifa

 

Næstformand

Ameena Arshed

 

Kasserer

Muhammad Fayzi

 

Medlem

Amani Sayed

 

Medlem

Sara Karoui

 

Suppleant

Najla Ajan

 

Suppleant

Jacob Jabr