APV

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

 

Arbejdspladsvurdering

Iqra Privatskole ønsker, at sikre en sund og sikker arbejdsdag samt iværksætte forebyggende initiativer til at undgå arbejdsskade.

 

Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. Med andre ord er det de relationer og vilkår, som gælder på arbejdspladsen. 

 

En APV er et redskab til at arbejde med skolens arbejdsmiljø, så vi kommer hele vejen rundt om de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der nåtte være.

 

Et godt arbejdsmiljø i skolen kan have følgende fordele:

 

  • Sparede omkostninger ved ulykker og erhvervssygdomme
  • Minindre sygefravær
  • Mindre udskiftning blandt de ansatte
  • Større arbejdsglæde, motivation og produktivitet

 

 

Handlingsplan

 

Kortlægningsskema