Skolens formål

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

 

Skolens Formål og værdigrundlag

Iqra Privatskolens formål og værdigrundlag er i henhold til vedtægterne er:

At drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Skolens formål er i øvrigt

  • At give kvalificeret undervisning fra børnehaveklasse - 9. klassetrin, som står mål med hvad der almindeligvis kræves af undervisningen i folkeskolen.
  • At tilstræbe at børnene i børnehaveklassen tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.
  • At skabe et venligst men bestemt skolemiljø, der giver børn fra forskellige samfundsklasser og nationaliteter mulighed for at vokse op og udvikle sig i fællesskab
  • At give hvert enkelt barn al mulig hjælp til en atmosfære af glæde og tryghed at udfolde og udvikle sine evner
  • At bibringe børnene almennyttige kundskaber og færdigheder gennem indlæring således at børnenes evner og personlighed derved søges udviklet.

 

Det er også skolens opfattelse at børn, som kender deres rødder og kan kommunikere både mundtligt og skriftligt på deres modersmål, bliver "hele" mennesker og de vil derved også nemmere og mere alsidigt kunne bidrage positivt til og fungere i det danske samfund.

 

Delmål og slutmål

Iqra skole følger undervisningsministeriets fællesmål. Disse kan man læse på undervisningsministeriets hjemmeside på nedenstående link.

 

Fællesmål

 

Skolen afholder folkeskolens afgangsprøver, og er prøvefri i fagene historie, religion og kristendomskundskab jf. § 8 b