Special læger

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

Special læger

 

Tandlæge

Elever fra børnehaveklasse til 8. klasse med bopæl i Københavns kommune kan DELTAGE i den vederlagsfrie tandpleje på Tandlægehøjskolen. FOR elever boende udenfor Københavns kommune bedes forældrene indhente OPLYSNINGER hos bopælskommunen om, hvor der ydes gratis tandpleje.

 

Skolepsykolog

Skolepsykologens arbejde består i - gennem samarbejde med lærere og forældre - at hjælpe de børn, der af faglige eller andre grunde har BEHOV for det. Henvisning til skolepsykologen sker altid efter aftale med forældrene, som også selv kan anmode om hjælp til deres BARN.

 

Skolepsykologen hedder: Kristine Smidth Knudsen

PPR Nørrebro/Bispebjerg

Tlf. #: 82 33 41 17

Mob. #: 27 25 19 25

 

Sundhedssygeplejerske

På skolen er der en sundhedsplejerske. Dennes opgave er at medvirke til, at børnene får en sund opvækst. Det gøres i samarbejde med hjem, skole og evt. andre relevante PERSONER. Sundhedsplejersken undersøger ALLE børn ved skolestart, enten i børnehaveklassen eller i 1. klasse. Forældrene vil få en invitation til at DELTAGE. ALLE elever undersøges igen af sundhedsplejersken i 5. klasse og 8. klasse. Ved skolestart vejer og måler sundhedsplejersken barnet, hørelsen og synet undersøges, og der foretages en fin- og grovmotorisk screening.

 

Sundhedsplejersken arbejder med

  • at hjælpe det ENKELTE barn med at styrke sin sundhed
  • at opdage mangel på trivsel så tidligt som muligt
  • at rådgive og hjælpe barnet og familien
  • at gøre opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning i dagligdagen.

 

ALLE børn tilbydes samtaler med sundhedsplejersken flere gange i skoleforløbet. Samtalen kan dreje sig om alt hvad der har betydning for vores sundhed: Mad, motion, søvn, forholdet til kammeraterne, familien og meget mere. De emner man tager op, afhænger af børnenes alder, og hvilke PROBLEMER der trænger sig på hos netop dem. Inden samtalen kan forældrene gøre opmærksom på emner, de gerne vil have, sundhedsplejersken snakker med deres barn om.

 

Flere gange i skoleforløbet undersøger sundhedsplejersken om barnet hører og ser normalt, og om barnet i øvrigt har det godt. Ellers drøfter sundhedsplejersken i samråd med barn og forældre, hvad der yderligere kan ske, f.eks. kan der henvises til læge, specialist eller anden rådgivning.

 

Det er af stor betydning at div. spørgeskemaer sundhedsplejersken uddeler, UDFYLDES og afleveres hurtigst muligt. Det er vigtigt at oplyse hvilke vaccinationer barnet har fået samt evt. sygdomme hos barnet eller i familien.

 

Sundhedsplejersken kan i samarbejde med lærerne være med i undervisningen om forskellige sundhedsmæssige emner.

 

Sundhedsplejersken kan rådgive barnet og familien, såvel på skolen som i hjemmet. Barnet og forældrene er altid velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken.

 

Sundhedsplejersken Birgit Olesen er på skolen

Tirsdag: kl. 08:30 - 11:30

Onsdag: kl. 08:30 - 15:00

 

Der er åben konsultation for både elever og forældre på ALLE klassetrin:

Tirsdage: kl. 14:00 - 16:00

 

NB! GÆLDER IKKE 1. tirsdag i måneden

Ind imellem vil der dog være andre aftaler og MØDER som f.eks. møder, konferencer og undervisning.

 

Det er dog altid MULIGT at kontakte mig på: 30 55 85 62 med hensyn til spørgsmål ELLER aftale om samtale.

 

Når jeg IKKE er på skolen vil det være MULIGT at kontakte mig på følgende adresse:

Børn- og Ungeforvaltningen

Kapelvej 47

2200 København N".

Birgit Olesen, Sundhedsplejerske