Ordensregler

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

Ordensreglerne

 

Ordensreglerne skal bekendtgøres for eleverne umiddelbart efter sommerferien og juleferien

 • Vi retter os efter de voksnes anvisninger – også selvom man ikke er enig, og udviser respekt overfor dem.
 • Vi møder rettidigt i skolen.
 • Vi taler pænt til alle på skolen. Grimt sprogbrug og negative attituder accepteres ikke, også selvom det kun er ”for sjov”.
 • Vi skal være gode mod hinanden, vi medvirker ikke til mobning, og respekterer hinandens grænser.
 • Vi spiser kun i spisefrikvarteret, og ikke under undervisning.
 • Vi spiser ikke slik eller tygger på tyggegummi på skolen.
 • Vi opholder os ikke i de voksnes rum, ej heller i voksenområdet.
 • Vi forlader ikke skolen i skoletiden uden særlig tilladelse.
 • Vi passer godt på skolens bøger, binder dem ind, og aflevere dem i god stand efter brug.
 • Vi passer på skolen og inventar. Vi er alle forpligtede til at rydde op efter os selv, og sørge for at der ser pænt ud på skolen.
 • Vi sparer på papir og vand.
 • Vi skal alle steder, vi færdes i undervisningstiden udvise en høflig og ordentlig adfærd, der i ord og attituder fremmer skolens gode omdømme.
 • I øvrigt bør enhver af os medvirke til god ro og orden.

 

Specifikke regler

 • Mobiltelefoner er ikke tilladt i skoletiden. Alle mobiltelefoner skal afleveres inden første time begynder. Alle elever vil få deres telefon udleveret efter sidste time af den pågældende lærer. Ved overtrædelse vil skolens kontor konfiskere mobiltelefonen på ubestemt tid. Telefonen kan afhentes efter skoletidens ophør, af elevens forældre. Dette gælder alle digitale midler såsom Ipads, tablets, Ipods, musikafspillere m.m.
 • Al færdsel på gangene og ophold i lokalerne skal foregå stille og roligt.
 • I skolen må man ikke medbringe rulleskøjter, skateboard og løbehjul af hensyn til sikkerheden.
 • Al boldspil foregår udendørs på de anviste steder og må ikke forstyrre undervisningen.
 • Rygning er forbudt for skolens elever. Der er i øvrigt rygeforbud overalt på skolens område.
 • Alle elever skal rette sig efter skolens regler, kampagner og procedurer så skolen kan være et godt sted for alle.