Nyttig info

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

Iqra Privatskole forventer

 • at forældrene viser interesse for deres barns skole og skolelivet, og snakker hver dag med denne om skoledagen.
 • at forældrene henvender sig til skolen, hvis de har vigtige oplysninger om deres barn.
 • at forældrene holder sig orienteret om skolens undervisning og møder op, når skolen indkalder.
 • at jeres barn møder udhvilet og mæt i skolen.
 • at jeres barn medbringer en god madpakke.
 • at jeres barn møder i skolen med fornuftig påklædning og en pakket skoletaske.
 • at jeres barn kommer sikkert i skole og til tiden.
 • at jeres barn har en god opførsel og viser hensyn til kammeraterne.
 • at jeres barn viser interesse for de stillede hjemmeopgaver.

Forældremøder

Der afholdes to forældrekonsultationer om året for alle klasser. Desuden holdes der et ekstra forældremøde for børnehaveklasser og 1. klassernes forældre i begyndelsen af skoleåret. Skolen, lærerne og forældrene har en gensidig forpligtelse til at kontakte hinanden, hvis der opstår problemer eller situationer, der kræver, at man orienterer hinanden.

 

Forældres overværelse af undervisning

For bedre at få indsigt i skolens dagligdag, er det muligt for forældre at overvære deres børns undervisning. I løbet af skoleåret arrangeres der "åbent hus dage", hvor forældre, der har tid og lyst, kan komme på skolen og overvære undervisningen. I øvrigt kan man altid aftale et besøg med klassens lærere eller skolens ledelse.

 

Forældrenes rolle

Forældrene er opfordret til at diskutere lektier/hjemmearbejde med deres børn, og hjælpe dem med at udføre disse til tide. Endvidere vil forældrene blive bedt om at underskrive børnenes lektie bog, en gang om ugen, og eventuelt komme med forslag eller bemærkninger til deres børns udvikling. Forældrene opfordres også til at give deres børn passende tid og sted, uden nogen form for forstyrrelse, så eleverne kan færdiggøre deres lektier til tiden. Det er bedst, i de fleste tilfælde, at deres lektier bliver udført ved et skrivebord.

Forældrene kan støtte deres børn ved at:

 • Teste barnets viden under forberedelsen til en mulig eksamen eller test på skolen.
 • Holde øje med skriftlige lektier og deres orden.
 • Vejlede børnene til de rette bøger eller informationer
 • Hvis børnene har et seriøst og gentagne problem i at lave deres lektier, og man ikke selv kan hjælpe til, er det bedst at finde en som kan, i stedet for at give barnet løsningen.

 

 

Vi opfordrer aldeles også til at eleverne udfører deres religiøse forpligtelser derhjemme, som f.eks. Salah og andet.