Fritagelse for skolegang

IQRA PRIVATSKOLE

Et eventyr om livet i skole

Fritagelse for skolegang

 

Eleverne har mødepligt på alle skoledage. Skolens leder kan give skolens elever fri for undervisning uden for de af ferieplanen omfattede perioder. Ansvaret for at eleverne får indhentet det forsømte skolearbejde i forbindelse med ekstrafrihed påhviler forældrene. Skolen anmoder om, at forældrene så vidt MULIGT placerer ferierejser i skolens ferier.

 

Vi forventer at forældrene sender deres børn i skole i god tid, så de ikke kommer for sent til 1. time, da det er afgørende for, om børnene får en god START på dagen.

 

Ved sygdom SKAL forældrene give meddelelse herom via intranet til klasselæreren. Hvis en elev skal til tandlæge el. lign., skal klasselæreren ligeledes meddeles herom via intranet senest dagen før.

 

I den sidste uge før sommerferien vil der være årsprøver for alle elever. Dette er for at teste elevens niveau, i forhold til det klassetrin eleven er på. Prøven kan have konsekvens for den enkelte elevs oprykning. Der er mødepligt, og prøven kan ikke udskydes til et senere tidspunkt.